Keitä me ollaan, me kuorolaiset?

October 7, 2023
Jaa tämä artikkeli

Jokainen kuorolainen on tärkeä

Niin uusi kuorokausi on taas alkanut. Takana ovat useammat harjoitukset sisältäen ohjelmistoa messuavustukseen, kuorokavalkadiin sekä Bachin jouluoratorioon. Tänä syksynä on ehditty pitää yksi kuoroleiri, ja olemme saaneet avustaa yhdessä jumalanpalvelusmessussa.  

Kymmenkunta uutta laulajaa on astunut kuoron saappaisiin. Hyvän kokoisilta saappaat näyttävätkin, kun on saatu lisää tenori- ja bassolaulajia tasapainottamaan naisääniä. Kuoromme väkimäärä alkaa lähentyä kuuttakymmentä - kuoro on laulajien osalta kasvanut vuosien saatossa.

Jokaisella laulajalla on merkitystä kokonaisuuteen sekä musiikillisesti että sosiaalisesti. Musiikilliseen lopputulokseen vaikuttaminen voi yhtäältä olla positiivista, toisaalta negatiivista: jos jokainen käyttää omaa ääntään rohkeasti ja seuraa kuoronjohtajaa tunnontarkasti, lopputulos on varmasti sykähdyttävä. Toisaalta, jos jokainen alkaa "peesaamaan" vierustoveria uskaltamatta laulaa kokonaisvaltaisesti, katse haahuillen ympäri kirkkoa, jää lopputulos vaisuksi. Vastuu laulamisesta on siis jokaisella, oli laulajia sitten sata tai kymmenen. Tietysti suuressa kuorossa yhden laulajan merkitys on pienempi kuin esimerkiksi kymmenhenkisessä lauluyhtyeessä.

Kuorokavereiden tunteminen rohkaisee kuorolaisia olemaan oma itsensä ja laulamaan rohkeammin. Laulaminen on muutenkin mukavampaa, kun vieruskaverit ovat edes vähän tuttuja. Kuoroharjoituksissa jutustelulle ja tutustelulle on aikaa korkeintaan viisi minuuttia, joten kuoropäivät ja keikat toisille paikkakunnille ovat olleet kullanarvoisia yhteishengen lujittamisessa.

Nyt syyskuun lopussa saimme ensimmäistä kertaa olla leirillä kuorokavereiden kanssa. Ohjelmaan sisältyi äänenmuodostusta, laulamista, tutustumista, syömistä, laulamista, saunomista, nukkumista, kahvittelua, laulamista, laulamista, laul... siinähän ne tärkeimmät tulivat. Leiri kesti perjantaista lauantaihin, ja sunnuntaina pääsimme avustamaan perhemessuun tuomiokirkossa. Leirin taika kuului kuoron soinnissa, ja sitä riittää epäilemättä loppukaudelle asti.

Kysely kuorolaisille

Mutta ketä Oulun tuomiokirkon kamarikuorossa laulaakaan? Kartoitin kuorolaisten taustoja kyselyllä, ja 50/56 kuorolaista (tämän tekstin kirjoittaja mukaan lukien) vastasi kyselyyn. Vastausaikaa oli 20. - 29.9. Kysymykset olivat monivalintoja ja avoimia kysymyksiä. Ne koskivat instrumentteja, ammattia ja harrastuksia tarkentavilla kysymyksillä höystettynä (alla).

-Mitä instrumenttia/instrumentteja soitat tai olet soittanut? (Itseoppineena tai soittotunneilla käyneenä) [+ tarkentava kysymys vaihtoehdolle "muu, mikä?"]
-Mikä on työsi/päätoimeentulosi tällä hetkellä? [+tarkentavat kysymykset, jos oli valinnut vaihtoehdon "opiskelija" tai "muu, mikä?"]
-Mitä harrastat kuorolaulun lisäksi?

Pyydän anteeksi kyselyyn, analyysiin ja tulkintaan liittyviä virheitä. Esimerkiksi yksi vastaaja oli täyttänyt kyselyn kahdesti, joten vastauksia oli 51, vaikka vastaajia 50. Koetin parhaani mukaan ottaa tämän huomioon analyysissa.

Instrumenteista ja soittamisesta

Vastausten perusteella yli puolet kuorolaisista on soittanut pianoa. Lisäksi poikkihuilu, nokkahuilu, urut ja viulu ovat olleet monella käytössä. Ei ehkä yllättänyt, että laulutunneilla on käynyt lähes puolet kuorolaisista (tässä tapauksessa säännöllisesti, ts. harrastanut yksinlaulua).

Monet kuorolaiset ovat soittaneet useampaa kuin yhtä soitinta. Esimerkiksi eräs vastaaja kertoi soittaneen pianoa, viulua, poikkihuilua, nokkahuilua, urkuja ja panhuilua sekä käyneen laulutunneilla. Toisaalta kaksi vastaajista kertoi, ettei ole soittanut mitään instrumenttia. Kaiken kaikkiaan yleisintä oli yhden tai kahden instrumentin soittaminen, kuten pianon soitto ja yksinlaulu.

Pylväsdiagrammi vastauksien pohjalta. Huom.vastauksia ei pisteytetty mitenkään, vaikka pisteytys näkyy oikeassa yläkulmassa.

Vastauksissa ei näy "muu, mikä?", kohdan tuloksia, mutta siellä mainittiin kotikantele, okariina, saksofoni, panhuilu, kaksirivinen haitari, saha sekä "ei mitään". Osa näistä tuli esille kahdesti. Lisättäköön, että kyselystä puuttui aluksi vaihtoehdot "urut" ja "kitara", minkä vuoksi ne oli merkattu muut-osioon, mutta lisäsin ne jälkikäteen kyselyyn. Sen vuoksi urkureita on todellisuudessa 12 ja kitaristeja 7 (ei 11 ja 6, kuten tuloksista ilmenee).

Jos perustaisimme kuorolaisten kanssa orkesterin niin, että jättäisimme pianistit ja urkurit pois laskuista, kokoonpano olisi seuraavanlainen: viuluja on kiitettävästi, niitähän pitää olla paljon. Viulistit voisivat jopa jakaantua ykkös- ja kakkosviuluihin. Yksi alttoviulu löytyy, sekä kolme selloa. Hyvältä näyttää. Kontrabassoa ei valitettavasti ole, mutta ehkä joku bassolaulajista voisi "soittaa" kontrabasson osuudet?

Puhaltajat tuottavat päänvaivaa. Kymmenen poikkihuilua vielä menee hyvällä huumorilla, mutta kaikki ne nokkahuilut ovat liikaa. Onneksi joukosta löytyy yksi fagotti ja saksofoni pitämään huilistit kurissa. Vaskisoittimet sen sijaan loistavat poissaolollaan. Kaksi trumpettia voisi toimia, jos toinen soittaa pasuunan tai käyrätorven osuudet. Sitten puuttuu tuuba. Tännekin yksi bassolaulaja, kiitos!

Lyömäsoittimia ei löydy, joten patarumpujen pärinä jää kuulematta. Kitaroita ja kanteleita onkin sitten sen edestä, ehkä joku näistä voisi toimia harpun tilalta? Mutta mihin laitetaan ne eksoottiset sahat, panhuilut ja okariinat? Lisäksi valtaosa kuorolaisista joutuisi soittamaan useaa soitinta yhtä aikaa, joten vaikeaksi menee. On se hyvä, että tulimme kuoroon laulamaan emmekä soittamaan (muuta kuin suutamme)!

Työstä ja opiskelusta

Päätoimeentuloa koskeva kysymys osoittaa, että kuorolaisilla on osaamista sote- opetus- ja asiantuntija-aloilta. Opiskelijat mukaan luettuna sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia että kasvatusalan ammattilaisia on yhdeksän. Fysiikan, kemian ja teknologian sekä tietotekniikan alan asiantuntijoita on seitsemän (mm. sisältäen konetekniikan, tietotekniikan, tekniikan, prosessitekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan ammattinimikkeitä).

Voisi päätellä, että hädän tullen saamme apua lääkäreiltä, terveydenhoitajilta ja ensihoitajilta. Lisäksi opettajat ovat tukemassa kasvuamme, mikäli tarvetta tulee. Asiantuntijat eri aloilta varmistavat, ettemme jää kehityksestä jälkeen, ja auttavat sammuttamaan tiedonjanoamme.

Lisäksi joukostamme löytyy myyjiä, kotona olevia vanhempia, yrittäjiä, arkkitehtejä ja erikseen mainittakoon muutama lukiolainen. Muut-sarakkeesta mainittakoon rakennusalan ammattilainen, viestintäassistentti ja sivistystoimenjohtaja. Kyllä jokaisen erityispiirteitä tarvitaan!

Ammattialat pääpiirteittäin. Opiskelijat on sisällytetty näihin; 21 vastaajista on opiskelijoita, joista neljä on lukiossa.

Harrastuksista

Harrastusten perusteella voisimme perustaa kuorolaisten kesken liikuntakerhon, sillä noin puolet vastaajista kertoivat harrastavansa kuorolaulun lisäksi jonkinlaista liikuntaa. Ja yllätys yllätys, monenlainen musiikin harrastuneisuus korostui kuorolaisten harrastuksissa.

Myös ulkoilu ja luonnossa liikkuminen ja käsityöt ovat suosittuja ajanviettotapoja. Lisäksi moni meistä lukee, tekee taidetta ja pelaa jonkinlaisia pelejä. Näistä mainittakoon tietokone- lauta- ja pakohuonepelit. Alla olevasta diagrammista muut -kategoria koostuu seuraavista harrastuksista: kullan kaivuu, äänentoistotekniikka, puutarhanhoito, autonkorjaus, moottoriurheilu, rakentaminen, avantouinti ja kokkaaminen tai leipominen. Ehkäpä moni meistä harrastaa edellä mainittujen lisäksi paljon muutakin, vaikka näitä ei ilmennytkään vastauksissa. Monet kuorolaiset vastasivatkin harrastavansa useaa eri asiaa, jotkut taas kirjoittivat yhden asian. Kaksi vastaajaa jätti harrastuskysymyksen tyhjäksi.

Harrastukset ympyrädiagrammissa.

Kyselyyn tai tähän tekstiin ei pidä suhtautua liian vakavasti - tässä on vain pintaraapaisu kuorolaisten taidoista, tiedoista ja kiinnostuksen kohteista. Eikä kuoron yhteishenki lujitu sillä, että luetaan kuorokavereiden ammateista tai harrastuksista. Silti nämä ovat mielenkiintoisia pohdinnan aiheita!

Mukavaa syksyä ja talven odotusta,
Linnea Takkinen